تبلیغات
سامانه تخصصی ارسال و دریافت پیام کوتاه

ارسال تفکیک شده
پیامک تنها تبلیغاتی که خوانده میشود
سامانه پیامکی ویژه مدارس
سرعتی بی نظیر در ارسال پیامک
مدیریت سامانه بدون اتصال به اینترنت
با ما در تماس باشید
سامانه رایگان برای کانون های مذهبی
 
 
 
راهنمای انتخاب سرویس کاربری

فــروش و پشــتیبانی پنــل فقط در ساعات اداری مقدور
 
میبــاشد(ســاعــات 8 صــبح تا 14بــعد از ظــــهر) ولـی مشاوره در خرید پنل و انتخاب سامانه از


ساعت8صبح تا 23 شب میباشد (حتی در روزهای تعطیل!).برای مشـــاهده پنــل ها میتوانید به

آدرس ایــنترنتیhttp://www.tahapanel.irمراجــعه کرده و توسـط نام کاربریDemo5 و رمز عبور 

Demo5ازمحیـــط کاربــری سامــانه دیـــدن فرمائید.

 
 امکانات و ویزگی ها
        سرویس عادی       

سرویس تجاری(اداری)
 

سرویس سازمانی(پیشرفته)
 ارسال پیامکhttp://s4.picofile.com/file/7868223224/ok.png http://s4.picofile.com/file/7868223224/ok.pnghttp://s4.picofile.com/file/7868223224/ok.png
 ارسال متناظر
 http://s4.picofile.com/file/7868223224/ok.png http://s4.picofile.com/file/7868223224/ok.png http://s4.picofile.com/file/7868223224/ok.png
 ارسال فلش
 http://s4.picofile.com/file/7868223224/ok.png http://s4.picofile.com/file/7868223224/ok.png http://s4.picofile.com/file/7868223224/ok.png
 ارسال هوشمند
 http://s4.picofile.com/file/7868223224/ok.png http://s4.picofile.com/file/7868223224/ok.png http://s4.picofile.com/file/7868223224/ok.png
 ارسال هدفمند
 http://s4.picofile.com/file/7868223224/ok.png http://s4.picofile.com/file/7868223224/ok.png http://s4.picofile.com/file/7868223224/ok.png
 کارت ویزیت
 http://s4.picofile.com/file/7868223224/ok.png http://s4.picofile.com/file/7868223224/ok.png http://s4.picofile.com/file/7868223224/ok.png
 ارسال WAP
 http://s4.picofile.com/file/7868224187/x.png http://s4.picofile.com/file/7868223224/ok.png http://s4.picofile.com/file/7868223224/ok.png
ارسال زماندار
 http://s4.picofile.com/file/7868223224/ok.png http://s4.picofile.com/file/7868223224/ok.png http://s4.picofile.com/file/7868223224/ok.png
 ارسال از موبایل
 http://s4.picofile.com/file/7868223224/ok.png http://s4.picofile.com/file/7868223224/ok.png http://s4.picofile.com/file/7868223224/ok.png
 بالک پردیس
 http://s4.picofile.com/file/7868223224/ok.png http://s4.picofile.com/file/7868223224/ok.png http://s4.picofile.com/file/7868223224/ok.png
 پردیس کشوری
 http://s4.picofile.com/file/7868224187/x.png http://s4.picofile.com/file/7868224187/x.png http://s4.picofile.com/file/7868223224/ok.png
 دریافت پیامک
 http://s4.picofile.com/file/7868223224/ok.png http://s4.picofile.com/file/7868223224/ok.png http://s4.picofile.com/file/7868223224/ok.png
 دفترچه تلفن
 http://s4.picofile.com/file/7868223224/ok.png http://s4.picofile.com/file/7868223224/ok.png http://s4.picofile.com/file/7868223224/ok.png
 پیامک مناسبت
http://s4.picofile.com/file/7868224187/x.png
 http://s4.picofile.com/file/7868224187/x.png http://s4.picofile.com/file/7868223224/ok.png
 اضافه به لیست
 http://s4.picofile.com/file/7868224187/x.png http://s4.picofile.com/file/7868223224/ok.png http://s4.picofile.com/file/7868223224/ok.png
 کــد خــوان
 http://s4.picofile.com/file/7868224187/x.png http://s4.picofile.com/file/7868223224/ok.png http://s4.picofile.com/file/7868223224/ok.png
 تولید محتوا
 http://s4.picofile.com/file/7868224187/x.png http://s4.picofile.com/file/7868223224/ok.png http://s4.picofile.com/file/7868223224/ok.png
 نظرسنجی و مسابقه
 http://s4.picofile.com/file/7868223224/ok.png http://s4.picofile.com/file/7868224187/x.png http://s4.picofile.com/file/7868223224/ok.png
 منشی پیامکی
 http://s4.picofile.com/file/7868224187/x.pnghttp://s4.picofile.com/file/7868223224/ok.png http://s4.picofile.com/file/7868223224/ok.png
 فیلتر پیامک
 http://s4.picofile.com/file/7868224187/x.png http://s4.picofile.com/file/7868224187/x.png http://s4.picofile.com/file/7868223224/ok.png
 امتیازدهی http://s4.picofile.com/file/7868224187/x.png http://s4.picofile.com/file/7868224187/x.png http://s4.picofile.com/file/7868223224/ok.png
 انتقال پیامک
 http://s4.picofile.com/file/7868224187/x.pnghttp://s4.picofile.com/file/7868224187/x.png
 http://s4.picofile.com/file/7868223224/ok.png
 لیست ویژه
 http://s4.picofile.com/file/7868223224/ok.png http://s4.picofile.com/file/7868223224/ok.png http://s4.picofile.com/file/7868223224/ok.png
 کنترل از راه دور
 http://s4.picofile.com/file/7868223224/ok.png http://s4.picofile.com/file/7868223224/ok.png http://s4.picofile.com/file/7868223224/ok.png
 متون سریع
 http://s4.picofile.com/file/7868223224/ok.png http://s4.picofile.com/file/7868223224/ok.png http://s4.picofile.com/file/7868223224/ok.png
 تراکنش های مالی
 http://s4.picofile.com/file/7868223224/ok.png http://s4.picofile.com/file/7868223224/ok.png http://s4.picofile.com/file/7868223224/ok.png
 تنظیمات http://s4.picofile.com/file/7868223224/ok.png http://s4.picofile.com/file/7868223224/ok.png http://s4.picofile.com/file/7868223224/ok.png
 تیکت گذاری
 http://s4.picofile.com/file/7868224187/x.png http://s4.picofile.com/file/7868223224/ok.png http://s4.picofile.com/file/7868223224/ok.png
 ایمیل پیامک
 http://s4.picofile.com/file/7868223224/ok.png http://s4.picofile.com/file/7868223224/ok.png http://s4.picofile.com/file/7868223224/ok.png
 ثبت URL
 http://s4.picofile.com/file/7868224187/x.png http://s4.picofile.com/file/7868224187/x.png http://s4.picofile.com/file/7868223224/ok.png
 شماره اختصاصی هدیه
باپیش شماره 50001

 14 رقمی رند

 12 رقمی رند
 8رقمی غیر رند
 شارژ اولیه

 500 پیامک

 750 پیامک
 1000 پیامک
 تعرفه پیامک فارسی
 
130 ریال

 125ریال
120ریال

 قیمت


500.000 ریال


900.000 ریال

3.000.000 ریال
سفارش دهید

 http://s1.picofile.com/file/7674080428/sefaresh.png

 http://s1.picofile.com/file/7674080428/sefaresh.png

 http://s1.picofile.com/file/7674080428/sefaresh.png
توجه: برتری هایی که سرویس های ویژه نسبت به سرویس های دارند این است که اولا این

سامانه ها هــمانند سامــانه های ســازمانی با تمام امکانات ارائه می شوند و دوم اینکه این

سرویس ها با تعـرفه پائین تر از سرویس های عادی ارائه میشوند و سومین عامل که یکی از

عوامـل مهم میــباشد شـماره اختصاصی رند است که در حفـظ و بخاطر سپاری شماره پیامک

توسط مخاطبان موثربوده و باعث ایجاد ارتباطی قوی و مستحکم بین صاحب سرویس و

مخاطبان وی خواهد شد.از نظـر اقتصادی این مجموعه ها باصرفه تر از مجموعه های عادی هستند.سرویس های ویژه

ویژگی ها

 سرویــس شماره1

 سرویس شماره2 سرویس شماره 3
 تعرفه پیامک فارسی

116ریال

 116ریال
 116ریال
 شماره اختصاصی رایگان

 14 رقمی رنـــد

 14 رقمی رنـــد  14 رقمی رنـــد
 شارژ اولیه

 1000 پیامک

  3000 پیامک   7000 پیامک
 قیمت
1.200.000ریال

 1.600.000 ریال
 2.000.000 ریال

سفارش دهید


http://s1.picofile.com/file/7674080428/sefaresh.png

http://s1.picofile.com/file/7674080428/sefaresh.png

http://s1.picofile.com/file/7674080428/sefaresh.png