تبلیغات
سامانه تخصصی ارسال و دریافت پیام کوتاه

ارسال تفکیک شده
پیامک تنها تبلیغاتی که خوانده میشود
سامانه پیامکی ویژه مدارس
سرعتی بی نظیر در ارسال پیامک
مدیریت سامانه بدون اتصال به اینترنت
با ما در تماس باشید
سامانه رایگان برای کانون های مذهبی
 
 
 

     شماره حساب ها

 

بــانــک

صاحب حساب

شماره کارت بانکی

بانک مــلـت

 علیرضا اشرفی قراجلو

6104  3372  3056  7867

بانک تجـارت

 علیرضا اشرفی قراجلو

6273  5330  2023  2372